نسخه 3.0.5.6 دیدو چت

در نسخه 3.0.5.6 دیدو چت مشکل قطع شدن صدا هنگام بیرون از صفحه اتاق موقعی که کاربر روی میکروفون هست حل شده و همچنین کیفیت صداها در اتاق افزایش یافته