نسخه 3.0.5.6 دیدو چت

در نسخه 3.0.5.6 دیدو چت مشکل قطع شدن صدا هنگام بیرون از صفحه اتاق موقعی که کاربر روی میکروفون هست حل شده و همچنین کیفیت صداها در اتاق افزایش یافته

dido 3.0.5.0

نسخه 3.0.5.0 دیدو چت منتشر شد

در نسخه جدید 3.0.5.0 که لحظاتی پیش منتشر شد مشکل بیصدا شدن میکروفون ها که باز میشد خود به خود حل شده همچنین کیفیت صدای کاربران بهتر شده و به …