با موفقیت شما سهم را خریداری کردید

از اول ماه بر اساس توافق هر ماه 3 درصد از کل سهامی که خریداری کردید سود دریافت خواهید کرد

بر اساس توافق تا 5 سال شما نمیتوانید پول خود را برداشت کنید و فقط سود هر ماه دریافت خواهید کرد

نام و نام خانوادگی: {نام و نام خانوادگی:1}

کد ملی: {کد ملی:2}

مقدار سهام: {تعداد:7}

هزینه کل: {مجموع:12}

کد پیگیری: {transaction_id}

کد پیگیری خود را در یک جای امن نگهداری کنید