مجموعه ساطور 200,000 سهم خود را به مدت 5 سال بفروش می رساند و هر سهم معادل 1,000,000 تومان می باشد

افرادیکه هر تعداد سهم خریداری کنند هر ماه 3 درصد سود بر اساس مقدار کل سهمی که خریداری کرده اند دریافت میکنند

*توجه کنید با خرید سهم تا 5 سال شما نمیتوانید اصل پول خورد را برداشت کنید و فقط 3 درصد سود را ماهانه دریافت خواهید کرد

و بعد از 5 سال اصل پول خود را میتوانید دریافت کنید

از طریق فرم زیر میتوانید هر مقدار سهم از 200,000 سهم خریداری کنید

دریک

 • آدرس خود را وارد کنید به عنوان مالک این سهامی که 5 ساله خریداری میکنید ثبت خواهد شد
 • شماره کارت شما باید حتما با نام و نام خانوادگی که در فرم پر کردید یکسان باشد
 • شماره شبا که با IR شروع میشود را وارد کنید
 • ایمیل خود را صحیح وارد کنید زیرا مدرک خرید شما به عنوان یک سند معتبر برای شما ایمیل خواهد شد و به عنوان مدرک شما می باشد
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  مانند کارت ملی یا شناسنامه یا گواهینامه یا پساپورت
 • قیمت: 1,000,000 تومان
  مقدار سهم شما تا 5 سال در خزانه رسانه ساطور قرار خواهد گرفت و قابل برگشت نخواهد بود و هر ماه سود 3 درصد خود را دریافت خواهید کرد. تکمیل و پرداخت این فرم به منزله تایید می باشد
 • Please enter a number from 1 to 20000.
  تعداد سهمی که میخواهید خریداری کنید
 • 0 تومان